Alternatieve behandelingmethodes en geneeswijzes

De Shhh onderschrijft niet de toepassing van behandelmethoden en medicaties waarvan de werkzaamheid niet naar algemeen aanvaarde wetenschappelijke normen is aangetoond of waarvan de (veronderstelde) werking niet op algemeen aanvaarde wetenschappelijke principes is gebaseerd.
Als dergelijke methoden c.q. middelen door een gedragstherapeut worden toegepast is dat een verantwoordelijkheid van de betreffende gedragstherapeut en de klant van de Shhh en dient de gedragstherapeut vooraf de klant te informeren over het ontbreken van de wetenschappelijke onderbouwing aan dit onderdeel van zijn advies/behandeling/begeleiding.

Inloggen

inloggen medewerkers