Buitenlandse honden

Het is de visie van de Shhh dat honden niet naar Nederland gehaald moeten worden, maar dat het probleem in de betreffende landen zou moeten worden opgelost. We hebben er wel begrip voor. Echter vindt de Shhh ook dat wanneer mensen/organisaties dieren toch meenemen naar Nederland ze er ook de volledige verantwoording voor moeten dragen; ook na een mislukte plaatsing, of om welke reden dan ook het dier retour komt.
 

Het uit concreet uit te voeren beleid dat hieruit volgt:

Als er dieren voor herplaatsing worden aangeboden dan verwijzen we de klant naar deorganisatie waar de klant het dier vandaan heeft. Als ze afkomstig zijn van een particulier die op enigszins structurele basis dieren naar Nederland haalt, dan verwijzen we de klant naar die particulier. Als het dier afkomstig is van een particulier die niet op structurele basis dieren uit het buitenland haalt dan per geval overleg plegen (coördinator).Als we het anders doen zijn we medeverantwoordelijk voor het in stand houden van de situatie in het betreffende land.

Inloggen

inloggen medewerkers