facturen (tijdelijke) opvang

1. db stuurt een mail naar co met daarin:
– naw gegevens
– naam en dossiernummer dier
– specifiactie van de kosten
– periode waarover

voorbeeld:
GGZ Friesland-Noord
T.a.v. dhr. ….
Postbus xxx
postcode en woonpl.

betreft: dossiernummer en naam dier

50,00 adm.kosten
80,00 borg da
35,36 opvang 05-11-05 t/m 30-11-05 (26 x 1.36)
42,16 opvang 01-12-05 t/m 31-12-05 (31 x 1.36)
207.52 totaal

2. CO controleert de factuur, print hem uit en parafeert.
3. CO legt factuur in mijn “bakje” (naar penningmeester).
4. Penningmeester maakt en verstuurt de factuur en meldt dit op herplaatsing@shhh.nl.
5. Penningmeester meldt binnengekomen betalingen en bewaakt het binnenkomen.
6. Db-ers melden het verloop van het dossier op herplaatsing@shhh.nl.
7. CO stelt evt. vervolgfacturen op, paraferen en stuurt ze naar de penningmeesterin.
8. Penningmeester verzendt vervolgfacturen enz.
9. Bij einde opvang, checkt db of er nog geld binnen moet komen, of dat er nog een     creditfactuur verzonden moet worden. DB stelt als onder 1 een creditfactuur op dan     volgt 2 t/m 5.
10.Einde opvang moet aan de penningmeester worden gemeld, i.v.m. mogelijk stoppen     incasso.De opvangperiodes dienen als volgt te worden ingedeeld:
1.1e periode: 1e dag van opvang t/m laatste dag van de mnd
2. Daarna 1e t/m laatste dag v.d. maand(nooit over het jaar heen boeken)

Komt een dier na de 14e v.d. maand in opvang, dan de rest van de maand en volgende maand vooruit betalen, voor de 15e v.d. maand deel van die mnd. vooruit betalen.

Inloggen

inloggen medewerkers