Hond

Ambivalent

Ambivalent gedrag zie je als twee gedragssystemen gelijktijdig worden geactiveerd. Bijvoorbeeld angst en agressie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen successieve ambivalentie (bv. afwisselend grommen en tongelen, of afwisselend voor- en achteruit [aanvallen-vluchten]) of simultane ambivalentie (bv. achteruitlopen en grommen tegelijk). Tijdens conflictgedrag (onzeker welke keuze te maken) zie je ook veel intentiebewegingen (pootheffen, geremde voortbeweging) en overspronggedrag (behoort niet tot de geactiveerde gedragssystemen).

Bijten

het met kracht de kaken in het lichaam van de ander zetten met agressiesignalen (grommen, tanden, borstelen, fixeren e.d.) Zie ook happen en spelbeet dominant
Een hond kan niet zo maar dominant genoemd worden. Een hond kan binnen een relatie, bv met zijn eigenaar de dominantste van de twee zijn, maar bij iemand anders wel het tegenovergestelde. Het woordje dominant heeft bovendien in deze contekst een negatieve gevoelswaarde. Bijv.: is dominant naar andere honden; alsof er dan iets mis is met die hond. Dit is echter prima. Een leider mag best een leider zijn, niks mis mee. Honden krijgen problemen onderling als ze het niet eens zijn over het leiderschap.(zie ook dominantieverhouding en rangorde )

Dominantieverhouding

de verhouding in dominantie tussen een baas en een hond of tussen twee honden onderling, waarbij: 1. hond A een hoge houding heeft t.o.v. hond B 2. hond B een lage houding heeft t.o.v. hond A 3. hond A meestal spelletjes wint 4. hond A meestal agressieve conflicten wint 5. hond B vaker voor hond A wegloopt of wijkt dan  omgekeerd 6. hond A vaker het bot kan behouden dan hond B (voor hond A kan “de eigenaar” gelezen worden) In deze relatie is hond A dominant over hond B (zie ook dominant en rangorde )

Happen

Een niet doeltreffende beweging om kaken in de ander te zetten zonder kracht Zie ook bijten en spelbeet de dominantieverhoudingen in een groep van meer dan twee leden, waarbij de leden van de groep zonder meer onder elkaar te ordenen zijn, zonder omkering

bijv.: een groep van 5 honden, A t/m E
A is dominant over B, C, D en E
B is dominant over C, D en E
C is dominant over D en E
D is dominant over E

Afhankelijke rang

Een kind kan in het bijzijn van een ouder dominant zijn over de hond. Verwijdert de ouder zich, dan is het kind lager in rang dan dezelfde hond. (zie ook domanantieverhouding en dominant ) spelbeet
kaken in het lichaam van een ander c.q. voorwerp zetten zonder kracht Zie ook bijten en happen

stamboom

Er zijn erkende en niet erkende stambomen (van honden) in omloop.  Op de niet erkende stamboom ontbreekt het stempel van de FCI . FCI staat voor Fédération Cynologique Internationale. Dit is een internationale organisatie waarbij ongeveer 120 natdog_-_cartoon_41trionale kennelclubs zijn aangesloten. In Nederland is dit de Raad van Beheer (Off. Ned. Ver. Raad van beheer op Kynologisch Gebied in Nederland). De Nederlandse erkende stambomen worden afgegeven door deze Raad van Beheer. Niet in alle landen worden de stambomen afgegeven door de nat. kennelclub. In Duitsland bijv. worden de stambomen afgegeven door desbetreffende erkende rasvereniging. Ook hier mag het FCI-stempel niet ontbreken (wereldbol met daarin de naam van de FCI voluit in de buitenring en de afkorting in het midden). Een stamboom is een afstammingsgarantie en geen kwaliteitsgarantie. Toch kun je behoorlijk wat informatie van de stambomen halen.

 

Volgen

op commando dicht naast het (linker)been van de geleider lopen, het liefst opkijkend naar de geleider, slechts de voorsnuit mag voorbij de knie komen (bij deze oefening mag de hond niets anders)gebruikte commando’s: volg, naast, close (obedience)

Wandelen zonder trekken

hond mag vrij aan de lijn bewegen, zonder aan de lijn te trekken; snuffelen, plassen en poepen mag dus; geen commando.
“Wandelen zonder trekken” hoort bij de dagelijkse praktijk, “volgen” is hondensport. Twee begrippen die heel vaak door elkaar gehaald en gebruikt worden (en ook een reden waarom honden zo slordig volgen).

Inloggen

inloggen medewerkers