Afkortingen

ab –  afstandsbezoek
ad lib – ad libitum (naar behoefte)
aofje – afstandsonderzoeksformulier
bm-er – buitendienstmedewerker
cp – checkpoint
db-er – dossierbeheerder
gg – gastgezin
gt – gedragstherapie
gt-er – gedragstherapeut
lab – laboratorium
nz – nazorgbezoek
PE – permanente educatie
PR – public relations
P&O – personeel en organisatie
SPF – Specified Pathogene Free
td-er – telefoondienstmedewerker
vb – voorbezoek

Inloggen

inloggen medewerkers