Aanmelden donateur

Aanmelden donateur

De Stichting hulp en herplaatsing huisdieren wil in Nederland het welzijn van met name honden en katten bevorderen.Het doel van de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren is:

  • het behartigen en bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en in relatie tot de mens;
  • het herhuisvesten van honden en katten die door omstandigheden een andere baas nodig hebben;
  • het tijdelijk opvangen van honden en katten;
  • het geven van begeleiding bij probleemgedrag;
  • het verstrekken van informatie;
  • het behandelen van klachten inzake dierenmishandeling en/of verwaarlozing


Met een grote groep gemotiveerde en enthousiaste vrijwilligers en met gelden afkomstig van donaties en giften proberen wij ons doel te bereiken.

Omdat wij geen subsidie ontvangen vragen wij u de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren voor minimaal € 18,00 per jaar vrijblijvend te willen steunen.
Onderstaand formulier kunt u invullen voor onze administratie. Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL97RABO 0333372662 ten name van de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren te Buitenpost.

Wilt u meer weten over de Stichting dan zijn er een aantal mogelijkheden: u kunt bellen met of schrijven naar het secretariaat:
De adressen vind u onder het menu ‘contact’
u kunt bellen met de voorzitter, Magda Elsinga (058 266 81 58) Ook kunt u natuurlijk e-mailen naar info@shhh.nl of verder rondkijken op de website.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Pin It on Pinterest

Share This

Inloggen

inloggen medewerkers