ANBI

Algemeen

Als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) is het noodzakelijk dat we transparant zijn in ons werk en beleid. Veel informatie over onze stichting staat verspreid over de website. Om het overzichtelijk te houden vindt u op deze pagina de informatie die we op zijn minst moeten verstrekken nog een keer overzichtelijk gerangschikt.

Gegevens

Naam: Stichting hulp en herplaatsing huisdieren, ook opererend als Shhh.
KvK: 01085317
RSIN: 8079.12.839

Adresgegevens:

Postbus 7609, 8903 JP Leeuwarden
E-mail: info@shhh.nl

Bestuur

Voorzitter: Magda Elsinga
Secretaris-penningmeester: Ed Pols
Bestuurslid: Christien de Lange

Doelstelling

De Shhh zet zich in voor:

  • Het plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren
  • Het herplaatsen van honden en katten van particulieren
  • Tijdelijke opvang van honden en katten
  • Begeleiding bij probleemgedrag
  • Senioren
 

Beleidsplan

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zal de Shhh de komende jaren inhaken op een aantal zaken, zoals:

  • Het leggen van contacten met meer laboratoria voor het verwerven van geschikte dieren;
  • Het intensiveren van bestaande contacten met laboratoria en de ondersteuning van die laboratoria bij het omgaan met de dieren zodat zij makkelijker plaatsbaar zijn;
  • Het werven van meer vrijwilligers en het zorgen voor een goede training voor deze vrijwilligers;
  • Het intensiveren van het contact met potentiële afnemers via Facebook;
  • Het onderzoeken en uitbouwen van de mogelijkheden die andere sociale media kunnen bieden.
 

Het uitgebreide beleidsplan is te vinden met de volgende snelkoppeling: Beleidsplan 2024

Beloningsbeleid

Het bestuur en de medewerkers van de Shhh doen hun werk op vrijwillige basis. Zij krijgen hiervoor dan ook geen geldelijke of materiele beloning. Alleen onkosten die ten behoeve van de Shhh worden gemaakt worden vergoed.

Verslagen van actuele activiteiten

Deze zijn te vinden op de nieuwspagina op deze website

Financiën

Het overzicht van de financiële staat van de Shhh is de vinden onder de volgende snelkoppelingen:

Financieel overzicht 2022

Financieel overzicht 2023

Inloggen

inloggen medewerkers