ANBI

Algemeen

Als ANBI (Algemeen nut beogende instelling) is het noodzakelijk dat we transparant zijn in ons werk en
beleid. Veel informatie over onze stichting staat verspreid over de website. Om het overzichtelijk te
houden vindt u op deze pagina de informatie die we op zijn minst moeten verstrekken nog een keer
overzichtelijk gerangschikt.

Gegevens

Naam: Stichting hulp en herplaatsing huisdieren, ook opererend als Shhh.
KvK: 01085317
RSIN: 8079.12.839
Adresgegevens: Postbus 7609, 8903 JP Leeuwarden
E-mail: info@shhh.nl

Bestuur

Voorzitter: Magda Elsinga
Secretaris-penningmeester: Ed Pols
Bestuurslid: Christien de Lange

Doelstelling

De Shhh zet zich in voor:

  • Het plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren
  • Het herplaatsen van honden en katten van particulieren
  • Tijdelijke opvang van honden en katten
  • Begeleiding bij probleemgedrag
  • Senioren

Beleidsplan

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen zal de Shhh de komende jaren inhaken op een aantal zaken,
zoals:

  • Het leggen van contacten met meer laboratoria voor het verwerven van geschikte dieren;
  • Het werven van meer vrijwilligers en het verzorgen van een goede training voor deze vrijwilligers;
  • Het intensiveren van het contact met potentiele afnemers via Facebook;
  • Het onderzoeken van de mogelijkheden die andere sociale media kunnen bieden.

Beloningsbeleid

Het bestuur en de medewerkers van de Shhh doen hun werk op vrijwillige basis. Zij krijgen hiervoor dan
ook geen geldelijke of materiele beloning. Alleen onkosten die ten behoeve van de Shhh worden gemaakt worden vergoed.

Verslagen van actuele activiteiten

Deze zijn te vinden op de nieuwspagina op deze website.

Balans en staat van baten en lasten

 

Balans 2017

OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag
Inventaris en inrichting €             450,00Eigen Vermogen €         20.099,46
Auto’s €           1.000,00  
Kas €                     –Voorzieningen €           5.100,00
Rabo Donateursrekening €           7.216,60Borg dierenartskosten €                     –
Rabo Exploitatierekening €           1.606,35Nog te betalen €         13.828,82
Rabo Spaarrekening €         12.946,53Vooruit ontvangen bedragen €                     –
Nog te ontvangen rente €             200,00  
Nog te ontvangen €           5.608,80  
Uitstaande lening €         10.000,00  
 Totalen €         39.028,28   €         39.028,28

Staat van baten en lasten 2017

Baten Lasten 
OmschrijvingBedragOmschrijvingBedrag
Bijdragen reünie €             208,98Deskundigheidsbevordering €             947,45
Bijdrage opvang part. honden €                     –Vergaderkosten €             629,15
Bijdrage opvang labhonden €         45.300,00Kosten reünie €             269,65
Bijdrage opvang senioren honden €               65,00Reiskosten part. honden €             250,81
Ontvangen donaties €           1.353,00Reiskosten labhonden €           4.648,68
Giften €           1.591,00Reiskosten overig €           3.045,22
Bijdrage afstand part. honden €             720,00Opvang part. honden €               38,03
Bijdrage afstand labhonden €             240,00Opvang labhonden €         55.834,82
Bijdrage plaatsing part. honden €             900,00Opvang senioren honden €           1.606,40
Bijdrage plaatsing labhonden €         36.470,00Dierenartskosten part. honden €                     –
  Dierenartskosten labhonden €           6.302,14
  Dierenartskosten senioren honden €             809,85
  Administratiekosten alg. €           1.209,78
  Administratiekosten bestuur €             170,50
  PR algemeeen €             335,20
  Communictiekosten €             719,67
  Systeembeheer/software €             788,58
  Contributies en abonnementen €             537,35
  Verzekeringen algemeen €             261,59
  Brandstof auto €           3.221,27
  Onderhoud auto €           2.308,68
  Verzekering auto €             724,25
  Motorrijtuigenbelasting €           1.893,00
  Afschrijvingskosten auto €           1.000,00
  Bankkosten €             179,65
  Overige algemene kosten €               40,17
  

Bijzondere lasten

 €               85,40
Verlies €           1.009,31  
 Totalen €         87.857,29   €         87.857,29

Pin It on Pinterest

Share This

Inloggen

inloggen medewerkers