Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Stichting hulp en herplaatsing huisdieren

Bij de Stichting hulp en herplaatsing huisdieren (Shhh) kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Er worden alleen gegevens opgeslagen die nodig zijn om een goed beeld te krijgen van te herplaatsen dieren en gegevens die nodig zijn om tot een goede match te komen bij het onderzoeken van plaatsingsmogelijkheden bij belangstellenden. Van donateurs worden alleen die gegevens opgeslagen die nodig zijn voor een correcte financiële administratie. Van medewerkers worden alleen die gegevens opgeslagen die nodig zijn voor het functioneren.

Onze plichten

De Shhh is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de Shhh als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor dienstverlening (herplaatsen van huisdieren);
  • voor de financiële administratie;
  • als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
  • gegevens kunnen ook gebruikt worden om u via onze nieuwsbrief of mailservice te informeren over onze activiteiten. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
 • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Alle medewerkers binnen de Shhh hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden zoals bewaarplicht financiële gegevens bedrijven.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

De Shhh verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De Shhh gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Pin It on Pinterest

Share This

Inloggen

inloggen medewerkers