VISIE

Het is de doelstelling van de Shhh het welzijn van dieren te handhaven en te bevorderen. Om dit te kunnen doen is het nodig om te formuleren wanneer het welzijn van dieren is gegarandeerd. De visie bepaalt ons plaatsingsbeleid, bepaalt hoe we als gastgezin met dieren om dienen te gaan en maakt het mogelijk om bij nazorgbezoeken te bepalen of het welzijn van dieren nog steeds is gegarandeerd. Vanuit de visie kunnen we onze praktijk verantwoorden.

ALGEMENE VISIE
==============================================
HET WELZIJN VAN HET DIER MOET GEGARANDEERD ZIJN

Dit kan door het bieden van:

-Veiligheid
-Verzorging
-voorzien in de ethologische behoefte van het dier

SPECIFICATIE VOOR HONDEN
===============================================

In de veiligheid passen

het aanleren van nieuw gedrag door middel van operante conditionering, gebruikmakend van shaping en chaining, met

1 positieve bekrachtigers
2. negatieve correcties
3. negatieve bekrachtigers

in deze volgorde en drie alleen op advies van een gedragstherapeut in de dagelijkse omgang met dieren

1. positieve bekrachtigers
2. klassieke conditionering
3. habituatie
4. voorkomen (ongewenst) gedrag
5. extinctie
6.negatieve correcties
7. negatieve bekrachtigers
8.positieve correcties

Waarbij 1 t/m 3 naast elkaar kunnen worden gebruikt en 7 met grote terughoudendheid en het liefst met vooraf overleg en 8 met nog meer terughoudendheid en mits ze pijnvrij, vrij van dwang zijn en niet leiden tot agressie of angst.

Halsband, halfcheck, halti, normaal tuig en gentle leader (maken gebruik van dwang), zijn mits op de juiste wijze aangeleerd en gebruikt toegestaan. Elektronische erfafscheiding is toegestaan, mits aangeleerd in afwezigheid van de eigenaar/gastgezin, het liefst met een waarschuwingssignaal vooraf, en het niet om een angstige hond gaat.

Middelen die niet zijn toegestaan:
slipkettingen en -lijnen, prikbanden, elektronische banden, lieslijnen, tuig met snijdende lijnen onder de oksels (bv. gentle walker), anti-opspringbanden, en andere pijnveroozakende middelen.

 voorspelbaarheid

1 consequentie in regels
2 dagelijkse gewoontes, rituelen

leiding/sturing geven

1. structuur bieden
2. learn to earn (voor wat hoort wat)

 bescherming bieden

Het dier zodanig beschermen dat ie niet genoodzaakt wordt dit zelf te doen en zodanig dat hem niets overkomt.

In verzorging passen:

 voorzien in noodzakelijke medische zorg

1.vaccinaties volgens de huidige richtlijnen
2. antiparasitaire middelen
3.behandeling van ziektes/aandoeningen die behandelbaar zijn en na behandeling een goede  kwaliteit van leven bieden en/of beheersbaar zijn met een goede kwaliteit van leven
4. recht op euthanasie als het welzijn van het dier onherstelbaar is op zijn huidige plek (medische en/of financiële en/of duur van aantasting welzijn drempels) en verplaatsen geen optie is om het welzijn te herstellen

voeding

1. compleet vers voer (diepvries)
2. complete geperste brok en 1x per week vers voer (diepvries)
3. complete geperste brok
4. complete geëxtrudeerde/geëxpandeerde brok en 1x per week vers voer (diepvries)
5. complete geëxtrudeerde brok in deze volgorde van voorkeur en van een goede kwaliteit (Over het onderdeel voeding volgt binnenkort uitgebreidere informatie)

– lichamelijke verzorging

1. vachtverzorging
2. gebitsverzorging
3. voor-, oog en overige lichaamsopeningen reinigen/schoonhouden
4. verzorging nagels

In het Voorzien in de ethologische behoefte van het dier passen:

het bieden van voldoende

1.-gezelschap (toegang tot mensen hebben)
2 -beweging
3-geestelijke stimulatie (kan rasspecifiek zijn)

Inloggen

inloggen medewerkers