gastgezinnen

Dringend gastgezinnen gezocht !!

Op dit moment krijgen wij veel verschillende aanvragen voor herplaatsing / tijdelijke opvang, soms ook acute aanvragen (uithuiszettingen, plotselinge opnames in verpleeghuizen of maatschappelijke instellingen)
Aanvragen komen binnen via instanties: bijv. thuiszorg, maatschappelijke werkers of eigenaren worden via via doorverwezen naar ons.
Voor deze aanvragen hebben wij op dit moment niet genoeg gastgezinnen. De Stichting hulp en herplaatsing huisdieren (Shhh) zet zich in om proefdieren, die niet meer voor proeven gebruikt worden, een nieuw tehuis te geven.
Ook bemiddelt Shhh op professionele wijze tussen mensen die voor hun huisdier een ander tehuis zoeken en mensen die graag een huisdier willen hebben.
Tevens proberen wij te helpen met tijdelijke opvang van honden/katten in bijvoorbeeld acute situaties.
De Shhh is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en voor uitbreiding van ons enthousiaste vrijwilligersteam zoeken wij gastgezinnen voor onze labbeagles/katten en voor tijdelijke opvang van honden/katten.
Een gastgezin vangt een hondje van Shhh op in huis en biedt het een tijdelijk thuis, totdat er een baasje is gevonden of biedt tijdelijke opvang bij calamiteiten.
In de meeste gevallen gaat het om een beagle uit het laboratorium, maar in sommige gevallen betreft het een dier waar de baas, door omstandigheden, een bepaalde periode niet voor het dier kan zorgen of heeft moeten kiezen voor herplaatsing.

Waar moet een gastgezin aan voldoen?

In het algemeen geldt dat een gastgezin met de dieren omgaat conform de visie van de Shhh, waarbij het welzijn en welbevinden van het dier centraal staan.
Het gastgezin moet om kunnen gaan met afscheid nemen van de dieren. Herplaatsen of terug naar de eigenaar is tenslotte het uiteindelijke doel. Het gastgezin ontvangt mensen die belangstelling hebben voor het betreffende opvanghondje. Voor een goede match is het belangrijk dat het gastgezin hierbij goede en juiste informatie geeft.

Belangrijk voor een gastgezin

Er moet bijna altijd een volwassen persoon in huis zijn (zeker in het begin is dit een must met daarna de mogelijkheid de hond te wennen aan korte periodes alleen zijn). Kennis hebben van de verzorging en het gedrag van honden/katten. Bereid zijn de hond altijd aan de riem uit te laten.
Een dierenartsbezoek gaat in overleg met Shhh en deze kosten worden betaald door Shhh. Daarnaast wordt er een vergoeding gegeven.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Pin It on Pinterest

Share This

Inloggen

inloggen medewerkers