Plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren

Onze maatschappij kiest er voor om veilige medicijnen en medische hulpmiddelen te willen voor ons zelf èn voor onze huisdieren. Ondanks dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van alternatieven, worden hiervoor nog steeds op grote schaal dierproeven noodzakelijk geacht. In Nederland worden door de cosmetische industrie geen dierproeven meer uitgevoerd, maar wel door de farmaceutische industrie en de wetenschap. De verantwoordelijkheid voor deze dieren kunnen we niet alleen bij de bedrijven leggen die dierproeven uitvoeren. Ze zijn de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Veel proefdieren worden na een experiment in een ander experiment geplaatst of gedood voor nader onderzoek. Sommige dieren verlaten een experiment echter levend en gezond en worden gedood omdat er anders geen plaats voor is. Voor die dieren zet de Shhh zich in. De afgelopen 22 jaar heeft de Shhh ruim 1500 honden en 250 katten uit laboratoria bij particulieren geplaatst en sinds kort proberen we ook knaagdieren bij particulieren onder te brengen.

Herplaatsen van honden van particulieren

Er kunnen voor mensen allerlei redenen zijn om afstand te willen of te moeten doen van hun hond. Het hebben van een huisdier brengt een verantwoordelijkheid voor het gehele leven van dit dier met zich mee. Als dat niet bij de eigenaar zelf kan dan nog is er de plicht om er voor te zorgen dat het dier op een voor het dier (en nieuwe baas) verantwoorde manier ergens anders wel terecht kan. De Shhh zet zich in om voor honden van particulieren een levenslange verantwoorde en diervriendelijke plaats te vinden. Zo weinig mogelijk verplaatsen van het dier en indien echt noodzakelijk opvang in een gastgezin. Bezoeken aan dieren waarvan afstand wordt gedaan en aan mensen die een dier op willen nemen, alsmede nazorgbezoeken behoren tot de standaardprocedure.

Tijdelijke opvang

Soms komt het voor dat mensen door persoonlijke omstandigheden slechts tijdelijk niet voor hun hond of kat kunnen zorgen. Indien dit om een paar weken gaat is het onderbrengen in een pension een optie. Als het echter een paar maanden gaat duren, dan is een pension veelal niet de meest ideale plaats en financieel vaak niet haalbaar. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mensen die voor langere tijd opgenomen zijn in een ziekenhuis, of mensen die tijdelijk moeten onderduiken in een blijf-van-mijn-lijf- huis. Dieren zijn op deze plaatsen niet toegestaan. De op deze wijze op te vangen dieren verblijven gedurende die tijd in een gastgezin van de stichting tegen een vergoeding van de onkosten.

Begeleiding bij probleemgedrag

Gelukkig beseffen mensen steeds vaker dat het gedrag van een hond of kat het product is van aanleg, (vroegere) ervaring, manier van omgang met het dier, zijn gezondheid en de leefomgeving. Veel dieren kunnen vanaf de dag dat ze hun nest verlaten zonder veel moeite bij hun eerste baasje blijven. Een andere groep mensen heeft de flexibiliteit om zich aan te passen aan het -anders-dan-verwachte-gedrag van hun huisdier. Soms levert echter het gedrag van een huisdier onoverkomelijke problemen op. Het kan zelfs zijn dat herplaatsen niet (meer) of nog niet tot de mogelijkheden behoort. Hulp van gediplomeerde gedragstherapeuten om het ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst of acceptabel gedrag biedt uitkomst.

Inloggen

inloggen medewerkers